สสส. เผยคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 85% มีเด็กและเยาวชน 54% เข้าถึงสื่อลามก ซ้ำโดนไซเบอร์บูลลี่

28

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 ที่ TikTok Creator House ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพฯ นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดย Digital 2023 Global Overview Report พบคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 85% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีการเข้าถึงเพียง 64.4% โดยกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ เด็กและเยาวชน โดยมีเด็กเคยเห็นสื่อลามกอนาจารถึง 54% เป็นที่น่ากังวล ในจำนวนนี้ 60% เป็นสื่อลามกอนาจารที่แสดงโดยเด็ก และ 26% เด็กเคยถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาข่าวลวง การถูกหลอกลวงด้วยมิจฉาชีพ การเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายที่ก่อพฤติกรรมความรุนแรง และความเสี่ยงทางสุขภาพ หากสังคมตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ร่วมกันดูแล เฝ้าระวังตรวจสอบสื่อเพื่อให้เกิดพื้นที่สื่อออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกกลุ่มวัย จะช่วยลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงผ่านสื่อต่าง ๆ ได้”

“ทุกวันนี้เด็กต้องประสบปัญหาภัยออนไลน์ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ สสส. เร่งสานพลัง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย TikTok และภาคีเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศ (Thailand Safe Internet Coalition) จัดกิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ Safer Internet Day พร้อมเสวนา #HappinessHappyNet ออนไลน์สุขใจ ความสุขในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ เสริมพลังคนทุกช่วงวัยสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เท่าทัน และใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น ควบคู่กับการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อ พร้อมสื่อสารและเฝ้าระวังตรวจสอบสื่อและข้อมูลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างแนวปฏิบัติทางสังคม (Norm) ในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์” นางญาณี กล่าว