โซเชียลชื่นชม รร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งปรับเปลี่ยนชุดเรียนวิชา “ลูกเสือ” ลดรายจ่ายผู้ปกครอง

63

7 ก.พ. 67 – ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวโซเชียลจำนวนมาก หลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชุดเรียนวิชาลูกเสือ โดยระบุว่า

“ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชุดเรียนวิชาลูกเสือ เพื่อลดรายจ่ายผู้ปกครอง และให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยใช้เพียงแค่ “หมวกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผ้าพันคอ และวอกเกิ้ล” ร่วมกับชุดนักเรียน หรือชุดพละตามแต่ตารางเรียนของนักเรียน”

หลังจากประกาศดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับเสียงชื่นอย่างมาก
“ชื่นชมครับ”
“ดีและดีมาก”
“ชื่นชมครับ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และความผันผวน”