“เศรษฐา” ประกาศโครงการ E-Refund ลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทาง

227

10 พ.ย. 66 – นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงนโยบายโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยให้สิทธิ์คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่ถึง 7 หมื่นบาทต่อเดือน และมีเงินฝากต่ำกว่า 5 แสนบาท

ทั้งนี้สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หรือไม่ผ่านเงื่อนไข รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้ใบกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคล และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ท่าน ซึ่งคนที่ไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้ และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้นอีกด้วย

“ท่านอาจจะมีคำถามว่า อ่าวแล้วคนที่ไม่ได้รับสิทธินี้จะมีส่วนอย่างไรได้บ้าง รัฐบาลก็อยากขอให้พวกท่านช่วยกันมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเราจะออกโครงการ e-Refund ซึ่งประชาชนจะได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการรวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่จูงใจให้ให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้น มุ่งไปสู่การเป็น e-Government ในอนาคต” นายกฯ กล่าว

สำหรับโครงการ e-Refund จะเริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.66 เป็นต้นไป