ปิดตำนาน 72 ปี ผู้พิทักษ์บนชานชาลา “ตำรวจรถไฟ” ยุติปฏิบัติหน้าที่ 17 ต.ค. 66 นี้

275

16 ต.ค. 66 – ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ “ตำรวจรถไฟ” จะยุติปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปรับโครงสร้างตำรวจ ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

“ตำรวจรถไฟ” ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2437 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในชื่อ “กองตระเวนรักษาทางรถไฟ” ต่อมาได้จัดตั้งขึ้นเป็น “กองตำรวจรถไฟ” จนได้รับการเลื่อนสถานะเป็น “กองบังคับการตำรวจรถไฟ” มีสถานีตำรวจรถไฟตั้งอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ อาทิ สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ สถานีตำรวจรถไฟมักกะสัน สถานีตำรวจรถไฟหัวหิน สถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่ สถานีตำรวจรถไฟหนองคาย ฯลฯ

กองบังคับการตำรวจรถไฟ ทำหน้าที่ร่วมกับพนักงานการรถไฟฯ อยู่เคียงข้างในการให้บริการประชาชน ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานีทุกแห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

เมื่อมีประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 มีผลให้กองบังคับการตำรวจรถไฟจะถูกยุบเลิก โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจรถไฟจะได้รับการแต่งตั้งแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ระหว่างนี้จะมีการจัดกำลังตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบนขบวนรถไฟ และชานชาลา เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ