เคาะ! ปรับลดปริมาณ ‘ยาบ้า’ ครอบครอง 1 เม็ด ก็มีความผิด ต้องพิสูจน์ ‘เสพ’ หรือ ‘ขาย’ เปิดรับฟังความเห็น ปชช. 15 วันก่อนชง ครม.

8

17 พ.ค. 67 – นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยการประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาดไทย อัยการสูงสุด ตำรวจ ศาลยุติธรรม ป.ป.ส. และกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุม มีมติปรับลดปริมาณยาบ้าที่สันนิษฐานเป็นผู้เสพ เหลือ 1 เม็ด และสารบริสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม แต่ขอเน้นย้ำว่า ยาบ้า 1 เม็ด ก็มีความผิด เพราะต้องพิสูจน์ต่อด้วยว่า เป็นผู้เสพ หรือ ผู้ขาย หากเป็นผู้เสพก็ต้องเข้ารับการบำบัด

พร้อมต้องขยายผลตามแนวนโยบาย “1 ผู้เสพ ขยายผล 1 ผู้ขาย และขยายต่อเป็น 1 ผู้ผลิต” ดังนั้น มียาบ้า 1 เม็ด ก็ต้องถูกขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ ซึ่งจากนี้ ก็จะรับฟังความคิดเห็น 15 วัน หากเห็นตรงกัน ก็จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป