(มีคลิป) เปิดประวัติ “ครูบาน้อย พระญาณวิไชย ภิกขุ” วัดถ้ำเชตวัน จ.น่าน เกจิดังภาคเหนือ ละสังขารอย่างสงบในวัย 34 ปี

14929

31 ส.ค. 66 – สืบเนื่องจาก เพจเฟซบุ๊ก “คณะศิษย์ครูบาน้อย ญาณวิไชย จ.น่าน” โพสต์แจ้งข่าวเศร้า “ครูบาน้อย ญาณวิไชย” พระครูบามหาป่าญาณวิไชย ภิกขุ สุขุมาละชาติปัญญา ศาสนะโชติกะ อรัญญวาสี หรือ ครูบาน้อยญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 00.48 น. ณ วัดถ้ำเชตวัน ประกอบพิธี ถวายเพลิง สรีระสังขารตามเจตนารมณ์ ในพินัยกรรม ของครูบาใน วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 20.09 น.ณ วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน ขอกราบน้อมส่งดวงธรรมอันบริสุทธิ์ของ ครูบาสู่พระนิพพาน (งดกล่าวคำว่า สาธุ)

dWUDbNb.jpeg

โดยประวัติ ครูบาน้อย พระญาณวิไชย ภิกขุ วัดถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยย่อ มีดังนี้

ครูบาน้อย พระญาณวิไชย ภิกขุ ได้บรรพชาเป็นสามเณร หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านสันทะ โดยได้ขออนุญาต พ่อแม่ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัด นาแดง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 โดยมีหลวงพ่อ พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ (ครูบาศรีมากตปุญโญ) เป็นพระ อุปัชฌาย์

dWUDlra.jpeg

พออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ พัทธสีมา วัดสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เวลา 10.46 น. โดยมีหลวงพ่อ พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอนาน้อย วัดนาแดงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปริยัตินันทสุธี (พระอาจารย์มหามารวย ชวนปัญโญ) วัดพญาภู พระอารมหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์มีพระสงฆ์ร่วมทำสังฆกรรมอุปสมบท 29 รูป โดยได้รับนามฉายาว่า ญาณวิชชโย ภิกขุ

ครูบาอาจารย์ที่พระญาณวิไชย ภิกขุ ได้ถวายตนเป็นศิษย์
๑ ครูบาเจ้าสมจิตร จิตตคุตฺโต วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
๒ ครูบาเจ้าอินทรปญฺญาวฑฺฒโน วัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๓ ครูบาเจ้ามนตรี ธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
๔ ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร วัดถ้ำราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
๕ ครูบาเจ้าสนิท พุทธวงฺวโร วัดห้วยบง อำเภอลี้ จังกวัดลำพูน
๖ หลวงพ่อทรัพย์ ปญฺญาปทีโป วัดห้วยบง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๗ พระครูบามหาป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระธาตุแก่งสร้อยอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
๘ พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ (ศรีมา กตปุญฺโญ) วัดนาแดง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
๙ พระครูปริยัตินันทสุธี (มารวย ชวนปญฺโญ) วัดพญาภู
๑๐ พระครูบานิกร ธมฺมรงษี วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
๑๑ พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ สุปุญโญ) วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๑๒ พระครูอาทรธรรมประโชติ (ชัยวุฒิ โชติวโร) วัดเมืองนิพพาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ครูบาน้อยปลีกวิเวกตัดขาดจากโลกภายนอก และเข้าไปปฏิบัติธรรมในพุทธสถานถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2557 จนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2560 รวมกว่า 3 ปี เช่นเดียวกับครูบาบุญชุม ที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้ ครูบาน้อย พระญาณวิไชย ภิกขุ ฉันอาหารมื้อเดียวเป็นอาหารมังสวิรัติ และเป็นผู้นำในการก่อสร้างพระธาตุ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุศรีสังฆรัตนคีรี ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน จนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของญาติโยมทั้งใน จ.น่าน และทั่วประเทศ

อ่านประวัติฉบับเต็มคลิกที่นี่

ที่มา/ภาพ : krubanoi.nanoi.ac.th, เฟซบุ๊ก คณะศิษย์ครูบาน้อย ญาณวิไชย จ.น่าน, Tiktok thritpa168, Tiktok www.tiktok.comsabpahara

@thritpa168 ครูบาน้อย ญาณวิชัย แห่งวัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มรณภาพแล้ว ได้ละสังขารอย่างสงบ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 00.49 น. ณ วัดถ้ำเชตวัน ประกอบพิธี ถวายเพลิง สรีระสังขารตามเจตนารมณ์ ในพินัยกรรม ของครูบา ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 20.09 น. ณ วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน #ครูบาน้อย #วัดถ้ำเชตวัน #อำเภอนาน้อย #จังหวัดน่าน #มรณานุสติ #มรณภาพ #rip #แจ้งข่าว #กระแส#กระแส #ข่าวtiktok รายละเอียดเพิ่มเติม#พรายละเอียดเพิ่มเติม ♬ เสียงต้นฉบับ – Thritpa

@www.tiktok.comsabpahara นายอำเภออ่านพินัยกรรมแล้ว ท่านเขียนไว้เองตั้งแต่ 30/5/66 ห้ามอาบน้ำศพ ห้ามเปลี่ยนผ้า ห้ามชันสูตร ห้ามเรี่ยไร บริจาค ห้ามเอารูปไปหากินกับญาติโยม ห้ามประดับดอกไม้ ผ้าโยง ฝ่ายปกครองกับกรรมการวัด กรรมการหมู่บ้าน จะจัดการตามพินัยกรรม ครูบา ทำพินัยกรรมใว้แล้ว น้อมส่ง ดวงธรรม ครูบาน้อย สู่พระนิพพาน ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ ขอบคุณเครดิต คุณสุชาดา มั่งมีผล #ครูบาน้อย #ครูบาน้อยวัดถ้ําเชตวัน #พินัยกรรม ♬ เสียงต้นฉบับ – Sabpahara

dWUDjUf.jpegdWUDD0q.jpegdWUDAcz.jpegdWUDPs8.jpegdWUDsyR.jpegdWUDCT0.jpegdWUDuju.jpeg