ศิษยานุศิษย์ นิมนต์ “พระครูบาบุญชุ่ม” จําพรรษาในไทย ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย เพื่อให้สามารถติดตามอาการอาพาธได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

308

ศิษยานุศิษย์ นิมนต์ “พระครูบาบุญชุ่ม” จําพรรษาในไทย ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย เพื่อให้สามารถติดตามอาการอาพาธได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 มูลนิธิดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ อุปถัมภ์) แจ้งระบุว่า พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ปวารณาเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย

MHpZry.jpeg

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ปวารณาเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย สืบเนื่องจากการอาพาธของ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร ฯ ที่ปรากฏขึ้น เป็นระยะๆ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งได้ทรงรับ พระครูบาบุญชุ่มฯ ไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ โดยรวมอาการอาพาธแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเกิดจากการทานอาหารแสลง ทําให้แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก อ่อนเพลีย จึงควรให้อยู่ในความดูแล ของแพทย์อย่างใกล้ชิด คณะศิษยานุศิษย์จึง ร่วมกันนิมนต์ พระครูพ่อบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรฯ อยู่จําพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อันเป็นวัดของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโรฯ อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อติดตามอาการอาพาธได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ยังความปลาบปลื้มให้กับศิษยานุศิษย์ และสาธุชนที่เคารพศรัทธา ในพระครูบาพ่อบุญชุ่มฯ โดย พระครูบาบุญชุ่มฯ ได้สวดมนต์ปวารณาเข้า พรรษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.38 น. ณ พระอุโบสถ บุญชุ่ม รัตนบุรี ศรีธรรมราชา

และเนื่องจากวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เป็นวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พล.ต.อ.ดร.มนตรี ยิ้มแย้ม ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ได้เป็นประธาน สวดมนต์ ทําบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา และ เข้าพรรษา โดยมีประชาชน ชาวอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และลูกศิษย์ทุกท่าน นําสวดมนต์ ทําบุญเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย

MHpKU1.jpeg