รัฐบาลยัน! สถานะกองทุนประกันสังคมสุดแกร่ง เงินสะสม 2.3 ล้านล้านบาท ไม่มีค้างจ่าย พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ผู้ประกันตน

79

รัฐบาลยัน! สถานะกองทุนประกันสังคมสุดแกร่ง เงินสะสม 2.3 ล้านล้านบาท ไม่มีค้างจ่าย พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 น.ส.ทิพานัน  ศิริชนะ  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  กรณีมีข่าวปลอมแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้ เกี่ยวกับกองประกันสังคม โดยอ้างว่ากองทุนดังกล่าวเสี่ยงล้มละลายภายใน 30 ปี เนื่องจากค้างจ่าย 7 หมื่นล้านบาทนั้น เรื่องนี้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ ทั้งยังมีการบริหารสภาพคล่องโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาว       เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน ซึ่งปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสม 2.3 ล้านล้านบาท และสถานะของกองทุนมีเม็ดเงินที่เพียงพอสำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี ไม่ได้เสี่ยงล้มละลายหรือค้างจ่ายแต่อย่างใด

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  www.sso.go.th  หรือโทรสายด่วน 1506

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ประกันตนสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ใช้เงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองผู้ประกันตน ทั้งยังได้ปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยมติครม.วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน 3 รูปแบบ ‘ขอเลือก ขอคืน และขอกู้’ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ เช่น เพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้จากการทุพพลภาพ เพิ่มการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร และขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง จากเดิมอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็น 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ตอบโจทย์ของทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนให้ดีขึ้น