นักวิจัยสวีเดนชี้ ราว 50 ปีข้างหน้า อายุขัยมนุษย์อาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 120 ปี ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

82

2 ส.ค. 66 – นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาลาร์ดาเลน (MDU) ของสวีเดน เปิดเผยว่า อายุขัยของมนุษย์อาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 120 ปี ภายในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้า เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

Ignat Kulkov นักวิจัยกล่าวว่า ตัวเลขอายุขัยที่คาดการณ์ล่วงหน้าของผู้คน เช่น กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อาจอยู่ที่ 100-120 ปี ในช่วงราว 50 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนคนวัยสี่สิบ ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ผู้คนจะสวมใส่อุปกรณ์อัจฉริยะกันมากขึ้นเพื่อติดตามดูสุขภาพของตัวเอง โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับแพทย์และโรงพยาบาล

นอกจากนี้ความก้าวหน้าด้านอื่นๆ จะมีส่วนส่งเสริมอายุขัยที่ยืนยาวยิ่งขึ้นด้วย โดยการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้วิธีแกะรอยเชื้อไวรัสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้วินิจฉัยโรคต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้นและพัฒนาวิธีบำบัดรักษา

ทั้งนี้มนุษย์ก็ยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบใหญ่ที่สุดต่อระบบการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งไม่ต้องรอถึงอนาคตแต่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน

ที่มา : Xinhua