ปภ. แจ้ง 26 จังหวัด ภาคเหนือ-กลาง-ใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18-25 พ.ค. 67

96

16 พ.ค. 67 – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 26 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18 – 25 พ.ค. 67 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) และนำเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันที

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีประกาศฉบับที่ 3/2567 เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก แจ้งว่า หย่อมความกดอากาศกำลังแรงก่อตัวในทะเลอันดามัน ส่งผลให้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2567 แยกเป็น

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่
– แม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย)
-เชียงใหม่ (อำเภอฝาง อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง)
– ลำพูน (อำเภอเมืองลำพูน)
– ลำปาง (อำเภอเกาะคา อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก)
– แพร่ (อำเภอวังชิ้น) น่าน (อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสองแคว)
– อุตรดิตถ์ (อำเภอตรอน)
– ตาก (อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด)
– สุโขทัย (อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย)
– พิษณุโลก (อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง)
– เพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ)

ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่
– ชลบุรี (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา)
– ระยอง (อำภอเมืองระยอง)
– จันทบุรี (อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอโป่งน้ำร้อน)
– ตราด (อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่)

ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่
– ชุมพร (อำเภอท่าแซะ อำเภอพะโต๊ะ)
– สุราษฎร์ธานี (อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน)
– นครศรีธรรมราช (อำเภอช้างกลาง อำเภอพิปูน อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอถ้ำพรรณรา)
– พัทลุง (อำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด)
– สงขลา (อำเภอสะเดา)
– ระนอง (อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ อำเภอ ละอุ่น อำเภอสุขสำราญ อำเภอกระบุรี)
– พังงา (อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง)
– ภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง)
– กระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอเกาะลันตา)
– ตรัง (อำเภอเมืองตรัง อำเภอปะเหลียน อำเภอนาโยง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอหาดสำราญ อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ)
– สตูล (อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง)