พาณิชย์ สั่งตรึงไว้ก่อน ราคาเครื่องดื่ม-ขนมขบเคี้ยว หลังขึ้นภาษีความหวาน 1 เม.ย. 66

77

31 มี.ค. 66 – จากกรณีที่กรมสรรพสามิต ได้ประกาศปรับขึ้นภาษีความหวาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 นี้ โดยจะเรียกเก็บภาษีกับเครื่องดื่มผสมน้ำตาลตามสัดส่วนความหวานสูงสุดถึงลิตรละ 5 บาท ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลว่าราคาสินค้าจะปรับสูงขึ้น

ซึ่งล่าสุด ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ และกลุ่มขนมขบเคี้ยว มาหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ทางการค้า การจำหน่าย ภาวะต้นทุน และนโยบายของบริษัทในปัจจุบัน และได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตตรึงราคาสินค้าไปก่อน เพื่อช่วยดูแลผู้บริโภคในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา