เพจดังแฉ! เอกสารหลุด ฝากเด็กเข้าเขียน ม.1 ผอ.เขตแจง แค่ขอให้พิจารณา ไม่ใช่ฝาก

18

11 มี.ค. 66 – เพจเฟซบุ๊ก “อีซ้อขยี้ข่าว2” โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเด็กเข้าเรียน จากผู้อำนวยการเขตแห่งหนึ่ง ซึ่งเอกสารดังกล่าว ระบุว่า “ด้วยสำนักงานเขตบาง xxx มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเด็ก เข้าโรงเรียนสวน xxx ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมระบุชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”

ต่อมาทางด้าน ผู้อำนวยการเขต ชี้แจงยอมรับว่า ได้เซ็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปจริง แต่การตัดสินใจรับเด็กนั้นขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเอง กรณีนี้ได้ติดตามผลแล้ว ปรากฏว่า โรงเรียนไม่ได้รับเด็กที่ทำหนังสือไปเข้าเรียน จึงไม่ถือเป็นการฝาก เป็นการขอให้พิจารณา