วิจัยเผย❗️ ผู้หญิงมองผู้ชายหล่อ ทำให้ความจำดีขึ้น 💡

53

📖 เมื่อปี 2562 รายการ Discoveries in Life ของสถานีโทรทัศน์ KBS1 ในเกาหลีใต้ ได้มีการรายงานอ้างถึงผลงานวิจัยที่แนะนำให้ ผู้หญิงมองผู้ชายหล่อ จะช่วยทำให้ความจำดีขึ้น งานวิจัยดังกล่าว ได้ทำการทดลองกับผู้หญิงวัยกลางคน โดยให้พวกเธอได้จดจำชื่อตัวการ์ตูนที่ถูกสมมติขึ้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระยะเวลา 1 นาที  หลังจากนั้นทำการทดสอบอีกครั้งที่สอง โดยให้พวกเธอจดจำชื่อพร้อมภาพผู้ชายหน้าตาดีอีกครั้ง ผลปรากฏว่า เมื่อให้จำชื่อพร้อมกับภาพผู้ชายหล่อ ๆ คำตอบที่ได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นในอัตราเฉลี่ยจาก 2 เป็น 4 เท่า!

🔍 มีการยืนยันโดยใช้วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram หรือ EEG) พบว่า เมื่อผู้หญิงมองรูปผู้ชายหล่อ คลื่นสมองมีปฏิกิริยาตอบสนองเคลื่อนที่มากกว่าปกติ โดย ดร.ลี จิตแพทย์ผู้ทำการวิจัย กล่าวว่า จากการทดลองดังกล่าว สามารถยืนยันได้ว่า ระดับการกระตุ้นของสมองกลีบขมับมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความจำ

💬 ด้านแผนกสุขภาพจิตของมหาวิทยาลัยซอนมุน ได้เผยอีกว่า การมองดูภาพผู้ชายหล่อ ๆ นอกจากจะช่วยกระตุ้นเรื่องความจำแล้ว ยังทำให้อารมณ์ดี และส่งผลด้านบวกต่อสมองอีกด้วย! อย่างไรก็ตาม จิตแพทย์ยังเผยอีกว่า การทดลองนี้ในผู้ชายจะมีผลตรงกันข้าม เพราะเมื่อผู้ชายมองภาพผู้หญิงสวย ๆ แล้ว ไม่ได้มีการกระตุ้นความจำให้ดีขึ้นเหมือนในกรณีที่ผู้หญิงมองผู้ชายเลย

ที่มา : dispatch