กรมอุตุฯ จับมือเครือข่ายมือถือ แจ้งเตือนภัยพิบัติประชาชนผ่าน SMS

259

กรมอุตุฯ จับมือโอเปอเรเตอร์ แจ้งเตือนภัยพิบัติประชาชนผ่าน SMS

วันนี้ (27 ก.ย. 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และคณะทำงานจัดทำข้อความแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านระบบ SMS ประชุมออนไลน์ หารือร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

ดร. ชมภารี เปิดการประชุมพร้อมขอบคุณโอเปอร์เรเตอร์ทั้ง 4 หน่วยงานที่ได้ร่วมดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น “โนรู (NORU)” เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า การแจ้งเตือนผ่าน SMS ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการร่วมกันในระยะต่อไป รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจฉบับต่อไปให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินการจริง ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายจากโอเปอรเรเตอร์แต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน USO บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม อันจะเป็นประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2563-2564 โอเปอร์เรเตอร์ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. 2563 พายุโซเดล ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ต.ค. 2563 พายุโมลาเบ และครั้งที่ 3 วันที่ 24 ก.ค. 2564 พายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งการแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น “โนรู (NORU)” เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 เป็นการแจ้งเตือนครั้งที่ 4 นับตั้งแต่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับแรก โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ในช่วงท้าย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เน้นย้ำว่า การแจ้งเตือนภัยพิบัติ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ความสำคัญ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องชัดเจนในการดำเนินการเรื่องนี้ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อเร่งรัดให้การแจ้งเตือนภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้ สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และรวดเร็วฉับไว ทันท่วงที ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลและเตรียมรับมือกับภัยได้

Facebook Comments