ที่แรกในโลก! ‘สกอตแลนด์’ อนุมัติกฎหมาย “แจกผ้าอนามัยฟรี” เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนของประชาชน

98

สำนักข่าวต่างประเทศ บีบีซี รายงานเมื่อ 15 ส.ค. 65 ว่า กฎหมายแจกผ้าอนามัยฟรีของสกอตแลนด์ หรือกฎหมายผลิตภัณฑ์สำหรับการมีประจำเดือน (Period Products Act) เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว หลังได้รับการผ่านอย่างเอกฉันท์เมื่อพฤศจิกายนปี 2020 โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้แจกผ้าอนามัยผ่านสภาท้องถิ่นและผ่านทางผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

ก่อนหน้านี้สกอตแลนด์ได้ประสบปัญหาผู้หญิงในดินแดนไม่มีกำลังทรัพย์เพื่อจะซื้อผ้าอนามัยหรือแทมพอนที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบสอดในช่วงระหว่างการมีประจำเดือนของตัวเอง

การสำรวจเมื่อปี 2018 ได้ทำการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,050 คน โดยมี 92% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย และมีราว 26% ของจำนวนเหล่านี้ประสบปัญหามีความยากลำบากในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปีที่ผ่านมา และปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้บางส่วนมาจากการไม่มีเงิน

จากการสำรวจยังพบว่าการมีประจำเดือนที่อาจยาวนานถึง 5 วัน อาจต้องใช้เงิน 8 ปอนด์ต่อเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายผ้าอนามัย จึงมีความเห็นว่า ผ้าอนามัยสมควรต้องแจกฟรีเหมือนกระดาษชำระในห้องสุขา