รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

106

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 18,883 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 18,721 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 162 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 507,763 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 14,914 ราย
– หายป่วยสะสม 373,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,397 ราย
———————
– เสียชีวิต 32 ราย

e0f26d8405fa5dd448445b1a736a3ad9.jpg
f6873035e81bfc498e30781d311b28cc.jpg