พาณิชย์เชียงใหม่ จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ขายหมูเนื้อแดงโลละ 150 บาท จำนวน 10 จุด

8038

พาณิชย์เชียงใหม่ จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ขายหมูเนื้อแดงโลละ 150 บาท จำนวน 10 จุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2565 ซึ่งมีจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัมละไม่เกิน 150 บาท จำนวน 10 จุด ได้แก่

อำเภอเมืองเชียงใหม่
– ร้านชัยพัฒน์พัลส ตลาดประตูเชียงใหม่ (100 ก.ก./วัน)
– ร้านเจ้น้อย ตลาดเมืองใหม่ (100 ก.ก./วัน)
– ร้านเจ้ถนอม ตลาดแม่เหียะ (50 กก./วัน)
– ร้านยอดเงิน สาขาข่อยใต้ (50 กก./วัน)
– ร้านยอดเงิน สาขาถนนเวียงพิงค์ (50 กก./วัน)
– ร้าน SK สาขาหางดง (50 กก./วัน)

อำเภอสันกำแพง
– ร้านยอดเงิน สาขาแช่ช้าง (50 กก./วัน)

อำเภอสันทราย
– ร้านเจ๊ตุ๊ ตลาดแม่โจ้ (50 กก./วัน)
– ร้าน SK สาขาแม่โจ้ (50 กก./วัน)

อำเภอหางดง
– ร้านโจโจ้หมูสด ตลาดหางดง (50 กก./วัน)

Facebook Comments