blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “จับคู่ กู้เงิน” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายนนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “จับคู่ กู้เงิน” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายนนี้

-

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “จับคู่ กู้เงิน” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายนนี้

blank

วันนี้ (18 มิ.ย. 74) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ทั้งธุรกิจร้านอาหาร และภาคการท่องเที่ยวที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการพลิกฟื้นธุรกิจ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และภาคี ธนาคาร 7 แห่ง จัดกิจกรรมโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ จากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ โดยภายในงานมีกิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย., ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจกู้เงินกับสถาบันการเงิน ที่ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนในธุรกิจ สามารถมายื่นเรื่องขอรับบริการได้ ภายในงาน “จับคู่ กู้เงิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยจะมีหลากหลายโปรแกรมที่แต่ละธนาคารได้นำมาเสนอ ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อยื่นเรื่องได้กับสาขาธนาคารในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
blank blank blank
blank
blank blank
***********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!