สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “จับคู่ กู้เงิน” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายนนี้

187
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “จับคู่ กู้เงิน” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายนนี้

วันนี้ (18 มิ.ย. 74) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ทั้งธุรกิจร้านอาหาร และภาคการท่องเที่ยวที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการพลิกฟื้นธุรกิจ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และภาคี ธนาคาร 7 แห่ง จัดกิจกรรมโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ จากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ โดยภายในงานมีกิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย., ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจกู้เงินกับสถาบันการเงิน ที่ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนในธุรกิจ สามารถมายื่นเรื่องขอรับบริการได้ ภายในงาน “จับคู่ กู้เงิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยจะมีหลากหลายโปรแกรมที่แต่ละธนาคารได้นำมาเสนอ ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อยื่นเรื่องได้กับสาขาธนาคารในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
***********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments