ศบค. เผยยกเลิกกักตัวฟรี บินกลับไทยจ่ายค่าที่พักเอง เริ่ม 1 ก.ค. 64 นี้ หลังพบมีคนใช้ช่องโหว่เข้าออกประเทศหลายครั้ง

620

ศบค. เผยยกเลิกกักตัวฟรี บินกลับไทยจ่ายค่าที่พักเอง เริ่ม 1 ก.ค. 64 นี้ หลังพบมีคนใช้ช่องโหว่เข้าออกประเทศหลายครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า มาตรการจัดสถานที่กักกันโรค โดยผู้ที่มีและไม่มีสัญชาติไทย เข้ารับการกักตัว ที่ดำเนินการมาร่วม 1 ปีกว่า จะมีการลดสถานกักกันโรคของรัฐ (State quarantine: SQ) และให้เพิ่มในส่วนของสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative quarantine: AQ) หมายถึง สถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) ยังมีอยู่แต่ให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง ข้าราชการกลับมา แต่คนปกติทั่วไปต้องใช้สถานกักกันทางเลือก (AQ) แต่สำหรับคนไทย รัฐจะช่วยในเรื่องการตรวจหาเชื้อ แต่เรื่องค่าที่พัก ค่าโรงแรมผู้เดินทางต้องจ่ายเอง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 64

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ในสถานกักกันของรัฐ มีการใช้บริการด้านนี้เพิ่มมากขึ้น และมีคนไทยหลายคน เดินทางไปต่างประเทศ กลับมาขอใช้สิทธินี้ มีการใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ตอนนี้กลับไปสู่นิวนอร์มอล ภาวะค่าใช้จ่ายคนที่จะกลับมาในประเทศไทย จะต้องกลับมาในลักษณะของ AQ เพื่อกักตัว ออกค่าใช้จ่ายเอง

Facebook Comments