ด่วน‼ กกต. ประกาศรับรอง “อัศนี บูรณุปกรณ์” นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

3859

ด่วน‼ กกต. ประกาศรับรอง “อัศนี บูรณุปกรณ์” นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 28 พ.ค. 64 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 นั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังได้ประกาศผลให้ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

P2JhOQ.jpg

P2bZBf.jpg