ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

5763

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้

มาตรการหลัก

1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop Covid Plus
2. ผู้ประกอบการและพนักงานประเมินตนเองก่อนออกนอกบ้าน/ก่อนปฏิบัติงาน ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น Thai Save Thai เป็นต้น
3. กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ เช่น ลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบเคร่งครัด
4. พนักงานและผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา คัดกรองเข้มงวด
5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
6. ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ กำจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหารสะอาดทุกจุด
7. ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม และพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย เน้น 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยได้มาตรฐาน (HAS)
8. เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นที่รอคิว อย่างน้อย 1-2 เมตร และใช้บริการไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง นั่งทานมีระยะห่าง
9. ควบคุมจำนวนผู้รับบริการไม่ให้แออัด 2-4 ตารางเมตรต่อคน จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการลดลงเหลือ 25-50% และจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะ/ที่นั่ง 1-2 เมตร
10. ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
11. เปิดให้บริการตามระยะเวลาตามขอบเขตพื้นที่

มาตรการเสริม

1. มีมาตรการติดตามข้อมูลของพนักงาน เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด
2. มีมาตรการในการลดการสัมผัส
– ระบบการจองคิวหรือสั่งซื้อกลับบ้าน
– ระบบการชำระเงินออนไลน์
– กำหนดมาตรการสำหรับผู้รับบริการ เช่น สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลานั่งรับประทานอาหาร ลดการพูดคุยหรือใช้เสียงดังภายในร้าน
3. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
4. กำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน

มาตรการจำเพาะ

1. จัดหาวัดซีนโควิด-19 สำหรับ
1.1 ผู้ประกอบกิจการ
1.2 ผู้สัมผัสอาหาร
1.3 ผู้ปฏิบัติงานในร้าน
2. กรณีพบพนักงานหรือผู้รับบริการป่วยเป็นโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคในระดับจังหวัดกำหนด

186482663 325554185729579 7337153057776264645 n
186508064 325554195729578 2075145254698942319 n186472587 325554225729575 6453419719770877825 n
186564414 325554285729569 133571655114567202 n