เชียงใหม่ ประกาศปิดบ้านสันจิกุ่ง อำเภอสันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เตรียมพร้อมยกร่างรับความเห็นชอบปรับลดระดับพื้นที่

1099

เชียงใหม่ ประกาศปิดบ้านสันจิกุ่ง อำเภอสันป่าตอง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เตรียมพร้อมยกร่างรับความเห็นชอบปรับลดระดับพื้นที่

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดบ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง หลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 9 ราย พร้อมยกร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเรื่องการผ่อนคลายมาตรการเป็นพื้นที่สีส้ม

วันนี้ (15 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 21 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,991 ราย รักษาหายแล้ว 3,483 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 493 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ป่วยทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 15 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 373 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 79 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 29 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 12 ราย

การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อวานนี้ (14 พ.ค. 64) ตรวจเพิ่มขึ้นเป็น 1,635 ราย พบผู้มีผลบวกร้อยละ 1.65 เมื่อแยกตามหน่วยการตรวจต่าง ๆ พบว่าทั้งโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลเอกชน มีสัดส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิม การสัมผัสในครอบครัว ยังอยู่ในระดับสูงแต่ก็มีแนวโน้มลดลง การสัมผัสในชุมชน สถานที่ทำงาน และการนำเข้าจากต่างจังหวัดยังพบอยู่ประปราย และการสัมผัสในสถานบันเทิงไม่พบมาหลายวันแล้ว

การสุ่มตรวจเชิงรุก หลังจากบริษัท Grab Food ได้รับหนังสือสั่งการจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีพนักงานส่งอาหารเข้ารับการตรวจที่จุดตรวจศูนย์ประชุมนานาชาติเมื่อวานนี้ (14 พ.ค. 64) 180 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด และวันนี้ได้ตรวจอีก 111 ราย โดยมีกำหนดตรวจให้เสร็จสิ้นในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่สั่งอาหารผ่านพนักงานส่งอาหาร ส่วนการตรวจคัดกรองที่วัดนันทารามทั้ง 90 ราย ผลเป็นลบทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือคลัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วคือไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมาเป็นเวลา 28 วัน 1 คลัสเตอร์ คือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่มี 12 คลัสเตอร์ และมีคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ 3 คลัสเตอร์ โดยคลัสเตอร์แรกคือคลัสเตอร์บ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว วันนี้มีการตรวจผู้เสี่ยงสูงก่อนกักตัวครบ 14 วัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย และผู้สัมผัสในชุมชนจากงานเลี้ยงสังสรรค์ 1 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ (15 พ.ค. 64) มี 2 คลัสเตอร์ คือตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ซึ่งเป็นการติดต่อกันในกลุ่มญาติที่มีบ้านอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 3 หลัง 9 ราย ยังไม่พบการแพร่กระจายในชุมชน และอีกคลัสเตอร์เป็นบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพนักงานขับรถที่ไปส่งของที่ต่างจังหวัด และมีจุดรวมพลที่น่าจะเป็นแหล่งแพร่ระบาด โดยเป็นการแพร่ระบาดในที่ทำงาน 2 แผนก คือแผนกยานยนต์และฝ่ายขาย ผลการสอบสวนที่ชัดเจนจะนำมาแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการปิดพื้นที่บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ว่าจากการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 9 ราย ในพื้นที่ ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ โดยขอให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านสันจิกุ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และขอให้ประชาชนในพื้นที่บ้านสันจิกุ่ง งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และอยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง ดำเนินการจัดระเบียบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ทั้งนี้ได้มีการตั้งด่านในหมู่บ้านและมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยมีผลบังคับใช้ถึง 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ทางอำเภอสันป่าตองได้มีการจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน พร้อมตั้งจุดรับบริจาคอาหาร เครื่องดื่มหรือของใช้จำเป็นอื่น ๆ ณ จุดคัดกรองประปาหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามทางทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ลงพื้นที่คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกเพื่อควบคุมสถานการณ์

สำหรับการแถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่องการปรับลดให้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิการผ่อนคลายการนั่งรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ยังคงต้องรอการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการยกร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากได้รับการอนุมัติปรับลดระดับของพื้นที่ จะได้นำมามาตรการต่าง ๆ มาประกาศใช้ต่อไป

//////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
15 พฤษภาคม 2564