บอร์ดประกันสังคม เสนอปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม มิ.ย. – ส.ค. บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19

293

บอร์ดประกันสังคม เสนอปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม มิ.ย. – ส.ค. บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19 

 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคม ได้หารือถึงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงฯ ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่ลำบากมากในช่วงนี้

?? จึงเห็นชอบออกมาตรการปรับลดอัตราเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน (จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละร้อยละ 5) คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนบังคับใช้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กองทุนประกันสังคม ได้ดำเนินมาตรการปรับลดเงินสมทบ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ที่ผ่านมา โดยปรับลดในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 0.5 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้จบสิ้นไปแล้ว

blank

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์