blank
blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยเชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่เชียงใหม่ 12.20 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 นี้

เชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่เชียงใหม่ 12.20 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 นี้

-

เชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่เชียงใหม่ 12.20 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ณ จังหวัดเชียงใหม่ เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดจะตกอยู่ข้างใต้พอดี “เสมือนไร้เงา” และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12.20 น. เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดในวันดังกล่าวจะตกอยู่ข้างใต้พอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เสมือนไร้เงา

ทั้งนี้ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างละติจูด 5 – 20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ถึง 2 ครั้งครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และครั้งที่สองเดือนกรกฎาคม – กันยายน อย่างไรก็ตาม การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอ

จากนี้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:17 น ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/1696-sun-77-2564

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 📌วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!