เชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่เชียงใหม่ 12.20 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 นี้

4220

เชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่เชียงใหม่ 12.20 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ณ จังหวัดเชียงใหม่ เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดจะตกอยู่ข้างใต้พอดี “เสมือนไร้เงา” และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12.20 น. เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดในวันดังกล่าวจะตกอยู่ข้างใต้พอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เสมือนไร้เงา

ทั้งนี้ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างละติจูด 5 – 20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ถึง 2 ครั้งครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และครั้งที่สองเดือนกรกฎาคม – กันยายน อย่างไรก็ตาม การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอ

จากนี้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12:17 น ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/1696-sun-77-2564

Facebook Comments