“ศักดิ์สยาม” แจงการปรับความเร็วรถใหม่ยังไม่เริ่มใช้ ต้องรอประกาศกำหนดว่าเส้นทางใดบ้างที่จะใช้ความเร็วตามประกาศได้

56

“ศักดิ์สยาม” แจงการปรับความเร็วรถใหม่ยังไม่เริ่มใช้ ต้องรอประกาศกำหนดว่าเส้นทางใดบ้างที่จะใช้ความเร็วตามประกาศได้

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ชี้แจงประกาศกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 10 มี.ค.กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ ว่า กฎกระทรวงดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อผู้อำนวยการทางหลวง ออกประกาศกำหนดเส้นทางใดบ้าง ที่รถจะต้องใช้ความเร็วตามประกาศดังกล่าวกำหนด
โดยเมื่อประกาศแล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดป้ายจราจรให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน โดยจะเริ่มบังคับใช้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถนนเอเชีย 50 กิโลเมตรแรก ก่อนจะมีการประกาศใช้ในเส้นทางอื่นๆต่อไป
สำหรับกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น(Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้
-รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
-เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
-รถบรรทุก/รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
-รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
-รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
-รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
-รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.
Facebook Comments