เชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปภ.จับมือ มทร.ล้านนา ทดลองพ่นน้ำไมโครนาโนจับฝุ่น ด้านกลุ่ม “เซฟเชียงใหม่” ออกแจกหน้ากาก N95 1,000 ชิ้น ให้กับประชาชน

735

เชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปภ.จับมือ มทร.ล้านนา ทดลองพ่นน้ำไมโครนาโนจับฝุ่น ด้านกลุ่ม “เซฟเชียงใหม่” ออกแจกหน้ากาก N95 1,000 ชิ้น ให้กับประชาชน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 จากสภาพอากาศที่ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาสภาวะหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันและลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะที่ช่วงสายวันนี้ (9 มี.ค.64) ที่บริเวณสี่แยกศาลเด็ก ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง .เมือง .เชียงใหม่ ได้มีกลุ่มจิตอาสา ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า “เซฟเชียงใหม่” ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เดินแจกหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตามสี่แยกต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ กำลังประสบปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

blank

จากการสอบถามทางด้าน นายธนันวัฒน์ วีระพงศ์กมล กลุ่มเซฟเชียงใหม่ ระบุว่า ปัจจุบันความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ แค่สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบธรรมก็เพียงพอ แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลย จึงได้ออกมารณรงค์ให้ประชาชนหันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 แต่ปัจจุบันหน้ากากดังกล่าวมีราคาสูง ประชาชนเข้าถึงยาก จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนประชาชนในส่วนนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อหรือมีหน้ากากแบบ N95 ใช้ในการป้องกันหมอกควันที่มีความอันตราย

blank

ต่อจากนี้จะรณรงค์ไปอย่างต่อเนื่อง โดยหากท่านใดที่ใจบุญหรืออยากจะร่วมแจก ทางกลุ่มไม่รับบริจาคเป็นเงิน แต่สามารถไปซื้อหน้ากาก N95 แล้วมาร่วมกันแจกได้ ส่วนจะไปแจกที่ไหนอย่างไร สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก “Tanunwat Weraphongkamon”

blank

ขณะเดียวกัน บริเวณภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นสถานที่สำคัญและลานกว้างทำกิจกรรม ก็ได้มีการเร่งฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศ โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ทดลองใช้น้ำไมโครนาโนบับเบิลดักจับอนุภาคฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยฉีดพ่นด้วยยานยนต์ฉีดพ่นน้ำควบคุมระยะไกล บริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ พร้อมเปรียบเทียบกับการฉีดพ่นด้วยน้ำปกติในช่วงเวลาเดียวกัน ผลปรากฏว่าหลังผ่านไป 30 นาที พบว่า บริเวณที่ฉีดพ่นด้วยน้ำนาโนบับเบิล ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์

blank
ว่าที่ ร้อยตรี อลงกรณ์ ไก่แก้ว ผู้ประสานงานศูนย์ไมโครนาโนบับเบิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อธิบายว่า น้ำปกติที่ใช้ฉีดพ่นขึ้นไปในอากาศไม่มีประจุไฟฟ้า เมื่อฉีดพ่นละอองในอากาศ การดักจับฝุ่นจะทำได้ไม่ดี แต่เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลที่พัฒนาขึ้น ผ่านกระบวนการเติมฟองอากาศขนาดเล็ก ทำให้โมเลกุลของน้ำมีประจุบวก เมื่อฉีดพ่นเป็นละอองฝอยจะไปจับตัวกับอนุภาคของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีประจุลบ ทำให้ดึงฝุ่นควันตกลงมา ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศได้ดีกว่าน้ำปกติ

blank สำหรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล นับเป็นเทคโนโลยีราคาถูก เพราะมีต้นทุนอุปกรณ์ไม่เกิน 1 แสนบาท และ สามารถใช้น้ำปกติทั่วไปมาผ่านกระบวนการได้ ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการลดฝุ่นควันยังนำไปใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการทดสอบเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจน ก่อนจะนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณานำไปใช้งานจริงเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษหมอกควันหลังจากนี้