สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือน การเก็บเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในรถ เสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพ

161

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือน การเก็บเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในรถ เสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากเจลแอลกอฮอล์ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียล เก็บให้พ้นแสงแดด และเก็บให้พ้นเปลวไฟ ถึงจะใช้ได้ผลและคงประสิทธิภาพมากที่สุด

lq73c8.jpg

Facebook Comments