มหาดไทย แจ้ง ทุกจังหวัด จัดงานวันวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธ.ค.63 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

537

มหาดไทย แจ้ง ทุกจังหวัด จัดงานวันวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธ.ค.63 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

(28 พ.ย.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ดำเนินการประสานทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และสมพระเกียรติ

โดยในเวลา 07:30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เวลา 08:30 น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

เวลา 19:19 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงานหรือสถานที่เหมาะสม และประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารสำนักงานตามที่เห็นสมควร ตลอดเดือนธันวาคม 2563

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ตามสถานที่ของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และอาคารบ้านเรือน ตามความเหมาะสม