พาณิชย์ฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจ “ราคาลำไย” เกรดต่างๆ พบลำไยรูดร่วงราคาปรับสูงขึ้น

3851

พาณิชย์ฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจ “ราคาลำไย” เกรดต่างๆ พบลำไยรูดร่วงราคาปรับสูงขึ้น

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 62 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาลำไย โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ปีการผลิต 2562 ในเขต อ.ดอยหล่อ อ.สันป่าตอง และอ.หางดง โดยผลจากการลงพื้นที่พบว่า

1. ด้านการผลิต : จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกลำไย ปี 2562 จำนวน 315,177 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตลำไย (ในฤดู) ประมาณ 119,169 ตัน
ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ 12 ของผลผลิตทั้งหมด

2. ด้านราคา : (บาท/กก.)
– ลำไยสดช่อ
เกรด AA+A = 35-40 บาท
เกรด A+B = 30-32 บาท

– ลำไยรูดร่วง
เกรด AA = 21-23 บาท
เกรด A = 14-15 บาท
เกรด B = 6-8 บาท
เกรด C = 0.5-1 บาท

     ราคาลำไยรูดร่วงปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1-3 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตยังทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อ (จุดร่อน) เพิ่มขึ้น เพื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานลำไยอบแห้งซึ่งมีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้น

3. ด้านคุณภาพ : ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดขณะนี้คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด

ข้อมูล : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว เชียงใหม่ร้อยแปด

blank