สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2563 สอบผ่านแค่ 6.86% ยันแม้สอบได้น้อยแต่บรรจุทันภาคเรียนที่ 2 เล็งสอบเพิ่มรอบสอง

979

สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2563 มีผู้สอบผ่าน 10,375 คน หรือ 6.86% จากผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 159,314 คน สพฐ.ยืนยันแม้สอบได้น้อย แต่บรรจุทันภาคเรียนที่ 2 พร้อมเตรียมวางแผนเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบสองภายในปีนี้อย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ปี 2563 จำนวน 78 แห่ง (รวมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.) โดยมีอัตราว่าง 18,987 อัตรา ซึ่งได้มีการจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

มีผู้สอบผ่านภาค ก และ ข จำนวนทั้งสิ้น 10,375 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 159,314 คน  ซึ่งเพียงพอต่อการบรรจุฯ ครูทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในปีนี้ แต่ก็ยังมีจำนวนที่น้อยอยู่

สพฐ. จึงได้มอบให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ได้เตรียมการสอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไปแล้ว โดยให้สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในแต่ละจังหวัด ขาดสาขาวิชาเอกอะไรบ้าง ภายในปีนี้จะมีการสอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไป เพื่อจะได้ครูทันใช้เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเดือนธันวาคม 2563 อย่างแน่นอน

สำหรับข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีมาตรฐานตามเกณฑ์การสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ ซึ่งการสอบภาค ก และ ข เป็นตัวบ่งชี้เรื่องคุณภาพครู การคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ เทคนิคความเป็นครู รวมถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

Facebook Comments