พาณิชย์เชียงใหม่ ออกตรวจราคาลำไยในพื้นที่ ช่วง 7-8 ส.ค. พบรูดร่วงเกรด A และ AA ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการนำไปแปรรูป

631

พาณิชย์เชียงใหม่ ออกตรวจราคาลำไยในพื้นที่ ช่วง 7-8 ส.ค. พบรูดร่วงเกรด A และ AA ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการนำไปแปรรูป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การตลาดลำไย ณ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้ติดตามสถานการณ์การตลาดลำไย ในเขตอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จากการตรวจติดตามพบว่า

1. ราคาลำไย (บาท/กก.)
– สดช่อ (มัดปุ๊ก)
– เกรด AA+A = 20 – 26 บาท
– เกรด A+B    = 18 – 20 บาท
ขณะนี้ตลาดปลายทาง (ตลาดในประเทศ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง สุราษฎร์ธานี มาเลยเซีย) มีความต้องการซื้อผลผลิตลำไยแบบสดช่อ (มัดปุ๊ก) มากขึ้น
– รูดร่วง
– เกรด AA = 19 – 20 บาท
– เกรด A    = 8 – 9 บาท
– เกรด B    = 4 บาท
– เกรด C    = 0.5 – 1 บาท
ราคาลำไยรูดร่วงเกรด AA และ A ปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูป(อบแห้ง) มีความต้องการผลผลิตนำไปอบให้เต็มกำลังการผลิต
2. ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตโตเต็มที่ ประกอบกับราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วประมาณร้อยละ 50
20200807 042219 112573
20200807162207 j29i
20200807162208 0fi520200807162208 8DtY20200807162209 MPGE20200807162209 sxuR