สธ. เตือนประชาชนยกการ์ดอีกครั้ง พร้อมคุมเข้มโรงหนัง – ฟิตเนส ต้องเว้นระยะห่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด 19

401
สธ. เตือนประชาชนยกการ์ดอีกครั้ง พร้อมคุมเข้มโรงหนัง – ฟิตเนส

สธ. เตือนประชาชนยกการ์ดอีกครั้ง พร้อมคุมเข้มโรงหนัง – ฟิตเนส ต้องเว้นระยะห่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด 19

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจสาเหตุประชาชนการ์ดตก 3 อันดับแรก คือ จากการพบผู้ติดเชื้อลดลง  รู้สึกว่ามีความเสี่ยงต่ำ  กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย พร้อมตรวจเข้มโรงภาพยนตร์ ฟิตเนส ต้องเว้นระยะห่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ขอความร่วมมือประชาชนประเมินมาตรการป้องกันโรคผ่าน “ไทยชนะ”

เมื่อวานที่ (9 มิถุนายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 25,623 ราย ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2563 พบว่า เหตุผล 3 อันดับแรกที่ประชาชนการ์ดตก คือ ร้อยละ 57.4 ระบุว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงควบคุมการระบาดได้ดีขึ้น ร้อยละ 36.6 รู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ และร้อยละ 28.4 บอกว่ากิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย จึงขอย้ำเตือนประชาชนต้องตระหนักในการป้องกันตนเอง เมื่อเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า มาตรการความปลอดภัยในการให้บริการของโรงภาพยนตร์และสถานออกกำลังกาย ซึ่งได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 และมีประชาชนออกไปใช้บริการจำนวนมาก ได้มีมาตรการหลักและมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดไว้ รวมทั้งในส่วนของโรงภาพยนตร์ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเรื่องการจองที่นั่ง การออกบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ และการชำระเงินออนไลน์ ส่วนสถานออกกำลังกายหรือฟิตเนส จะมีทั้งมาตรการการทำความสะอาดส่วนรวมที่ทางฟิตเนสจะดูแลทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมทั้งเพิ่มมาตรการส่วนตัวให้ผู้ใช้บริการต้องร่วมทำความสะอาดจุดสัมผัสอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ตัวเองใช้ เพื่อให้มีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน

สำหรับมาตรการหลักของโรงภาพยนตร์ แต่ละแห่งจะเน้นการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ จัดจุดล้างมือให้กับผู้ใช้บริการ เว้นระยะห่างที่นั่งสำหรับรอเข้าชมและที่นั่งในโรงภาพยนตร์ การคัดกรองผู้ใช้บริการและพนักงานผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ส่วนมาตรการเฉพาะจะเน้นการทำความสะอาดระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างที่นั่งชมภาพยนตร์ 2 เว้น 2 และเว้นระยะแถวเว้นแถว ที่สำคัญจะต้องงดจัดกิจกรรม   อีเวนต์ คอนเสิร์ต ทั้งในโรงภาพยนตร์และด้านนอกโรงภาพยนตร์เพื่อลดการรวมตัวของประชาชน และจัดพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่ไปใช้บริการได้ร่วมกันประเมินมาตรฐานการให้บริการของโรงภาพยนตร์และสถานออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นข้อมูลกลับมาให้กรมอนามัย ติดตามตรวจสอบเพื่อประเมินการให้บริการของสถานบริการต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยตามที่กำหนด

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย