โฆษก ศบค. เผยร่างผ่อนคลายระยะที่ 4 เตรียมให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แล้ว แต่ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย

28007

โฆษก ศบค. เผยร่างผ่อนคลายระยะที่ 4 เตรียมให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แล้ว แต่ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ ศบค. พิจารณาวันศุกร์นี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยได้มีการกล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 โดยเป็นฉบับร่าง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น ในระยะที่ 4 นี้ ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบ และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในระยะที่ 4 นี้ ยังไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งยังไม่มีการอนุญาตให้เปิดได้ในระยะนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มกิจการที่มีความเสี่ยงสูง