เริ่ม 18.00 น. วันนี้ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน

44350

เริ่ม 18.00 น. วันนี้ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน

       มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 โดยจะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com

คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
-แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
-ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
-ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน

-บัตรประจำตัวประชาชน
-ข้อมูลส่วนบุคคล
-ข้อมูลการประกอบอาชีพ
-ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน

-พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
-โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ