Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนายจ้างและสถานประกอบการ รีบยื่น Name List ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 พร้อมพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ภายใน...

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนายจ้างและสถานประกอบการ รีบยื่น Name List ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 พร้อมพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ภายใน 31 มีนาคมนี้

-

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการ รีบยื่น Name List ทาง e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และรีบพาลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา เข้าศูนย์ OSS เพื่อขออยู่ต่อและทำงานในประเทศไทย ภายใน 31 มีนาคมนี้

     นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ขณะนี้ได้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้าไปดำเนินการฯ ที่ศูนย์ OSS แล้ว จำนวน 15,957 ราย แยกเป็นนายจ้าง 4,273 ราย แรงงานต่างด้าว 11,684 ราย

     ทั้งนี้ ศูนย์ OSS จะปิดให้บริการในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จึงขอแจ้งให้นายจ้างรีบยื่น Name List ทาง e-workpermit.doe.go.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 จากนั้น ให้พาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโถงนิทรรศการ SMEs1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นกำหนด วันที่ 31 มีนาคมนี้ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อในประเทศไทยได้

      นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112911-4 หรือ ID Line : doecmi

Must Read

ร่วมเชียร์ “Super Model of Thailand 2020” รอบคัดเลือกภาคเหนือ ค้นหาสุดยอดนางแบบ นายแบบ สู่รันเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล

ร่วมเชียร์ "Super Model of Thailand 2020" รอบคัดเลือกภาคเหนือ ค้นหาสุดยอดนางแบบ นายแบบ สู่รันเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขอชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมชมและเชียร์เยาวชน กับการประกวด Super Model of Thailand 2020 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ทั้งชาย-หญิง...
error: Alert: Content is protected !!