เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร

1107

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร

     นายนภดล สวัสดิ์ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่มีค่าสูงในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละออง

     ซึ่งพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) จะเป็นห้องปรับอากาศที่เป็นห้องปิดมิดชิด มีระบบกรองอากาศที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ โดยพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีทั้งห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 แห่ง ห้องสมุดสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง ห้องประชุมชั้น 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 (ขนส่งอาเขต 3) และห้องสมุดฟื้นบ้านย่างเวียง (ด้านหลังหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จากทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถรับหน้ากากอนามัย และแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ที่พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ของเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วย

     เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ประเภทโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ จำนวน 22 แห่ง ร้านกาแฟ จำนวน 39 แห่ง และโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อีก 25 แห่ง ในการจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ในสถานประกอบการ ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับผู้ประกอบการที่มีอาคารสูงในเขตเทศบาลฯ จำนวน 22 แห่ง เพื่อพ่นละอองน้ำบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอีกทางหนึ่ง

     เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือจากประชาชน ในการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายด้าน อาทิ การตรวจสอบ-ตรวจจับ รถยนต์ที่มีควันดำเกินมาตรฐาน ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ การรักษาความสะอาดของสำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง เปิดน้ำพุรอบคูเมือง การให้บริการรับ-ส่งนักเรียน เส้นทางถนนเจริญประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บขยะประเภทกิ่งไม้-ใบไม้ และการจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้ในครัวเรือน ฯลฯ