เตือนหน้าหนาวระวังป่วย “ไข้หวัดใหญ่” เพราะเป็นช่วงการระบาดตามฤดูกาล

1019

เตือนหน้าหนาว ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ เพราะเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

     โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ก่อโรคส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดสายพันธุ์บี และสายพันธุ์ เอ เอช 1 เอ็น 1 ส่วนใหญ่พบมากในสถานที่แออัด เช่น โรงเรียน เรือนจำ ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว กลุ่มเสี่ยงที่พบว่ามีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิตจะพบในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและภาวะอ้วน หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

     โดยคาดว่าแนวโน้มจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นั้น ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย หรือสูดหายใจเข้าไป

     กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน รวมถึงการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

iFgT02.jpg