Home ข่าวทั่วไทย กองสลากฯ แจ้งเลื่อนวันออกสลาก เป็นวันที่ 30 ธ.ค. 62

กองสลากฯ แจ้งเลื่อนวันออกสลาก เป็นวันที่ 30 ธ.ค. 62

-

กองสลากฯ แจ้งเลื่อนวันออกสลาก เป็นวันที่ 30 ธ.ค. 62

     สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. เนื่องจาก 31 ธ.ค. 62 และ 1 ม.ค. 62 เป็นวันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันออกสลากฯ

     นอกจากนี้ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังเปลี่ยนแปลงการออกสลากฯ ถาวร ในเดือน ม.ค. ของทุกปี จากวันที่ 16 ม.ค. เป็นวันที่ 17 ม.ค. เวลา 14.30-16.00 น. เนื่องจากวันที่ 16 ม.ค. เป็นวันครู ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรวมถึงรัฐบาลต้องการแสดงความเคารพ และให้ความสำคัญในวันครู

Must Read

เตรียมหนาวระลอกใหม่ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-19 ม.ค. 64 นี้

เตรียมหนาวระลอกใหม่ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-19 ม.ค. 64 นี้ ในวันที่ 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ม.ค....
error: Alert: Content is protected !!