“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562

2213

 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือ  ดำเนินการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายของทุกจังหวัด นำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยแบ่งการเดิน-วิ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย สำหรับประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕  กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑ – ๓ ของประเภทชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลด้วย ทั้งนี้ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ๔๐๕ บาท นำไปสมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยจะเปิดสมัคร ออนไลน์ตั้งแต่ ๑๒ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สานพลังท้องถิ่นไทย เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/cmpaorun2019/

991086cc-de0a-45bf-b869-579e686f0c08.jpg

cd00aaa1-aa93-4a6e-846c-9effc3ef0bf2.jpga8c5beaf-dc32-4ec9-b68b-70bac1ee85f7.jpg

da528c87-1da4-45fa-a56d-2202c08d3c16.jpg

433bfbf7-e0b5-4f23-ad99-00cfb05fefe5.jpg

 

aeee0001-bdc0-4fe5-bb3f-93483dc983d0.jpg