(มีคลิป Video) เด็กเชียงใหม่สุดเจ๋ง! สร้างมือจับช่วยผู้สูงอายุขึ้นลงบันไดลดความเสี่ยงลื่นล้ม

1779

(มีคลิป Video) เด็กเชียงใหม่สุดเจ๋ง! สร้างมือจับช่วยผู้สูงอายุขึ้นลงบันไดลดความเสี่ยงลื่นล้ม

     เด็กนักเรียน เชียงใหม่สุดเจ๋งสร้างมือจับช่วยผู้สูงอายุขึ้นลงบันไดลดความเสี่ยงลื่นล้ม เจ้าของผลงาน บอกว่า อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นในโครงงาน ตามหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของโรงเรียน โดยมีแนวคิดที่ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการลื่นล้มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงขณะเดินขึ้นลงบันได จึงเกิดแรงบันดาลใจคิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยผู้สูงอายุให้สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้อย่างปลอดภัย

 

     นางสาวกวิสรา ศรีพัฒนตระกูล และ นายเบญจ์ นาคใหม่ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สาธิตการทำงานของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Smart Stair Assistance เป็นผลงานที่ช่วยกันสร้างขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงในการลื่นล้มตกบันไดของผู้สูงอายุซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะล็อคติดอยู่กับราวบันได สามารถเลื่อนขึ้นลงจากล่างถึงบน ตัวอุปกรณ์มีมือจับให้กับผู้ใช้งาน เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยคอยจับมือพยุง เพิ่มความปลอดภัยขณะขึ้นและลงบันได โดยอุปกรณ์จะเริ่มทำงานทันทีเมื่อใช้มือจับ และ ยังมีระบบความปลอดภัย ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนทันทีหากมือหลุดจากอุปกรณ์ เพื่อให้ลูกหลานได้ทราบและเข้ามาช่วยเหลือทันที

     นายเบญจ์ นาคใหม่ เจ้าของผลงาน บอกว่า อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นในโครงงาน ตามหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของโรงเรียน โดยมีแนวคิดที่ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการลื่นล้มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงขณะเดินขึ้นลงบันได จึงเกิดแรงบันดาลใจคิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยผู้สูงอายุให้สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีราคาถูกได้มากขึ้น

นางสาวกวิสรา บอกว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นตัวต้นแบบ แต่สามารถใช้งานได้ตามที่ตั้งใจไว้ และ ต้นทุนการผลิตจะมีราคาถูกไม่กี่พันบาท จึงหวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการล้มตกบันไดผู้สูงอายุได้

Facebook Comments