อุตุฯเผย ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ อากาศจะหนาวกว่าปีที่แล้ว

blank

อุตุฯเผย ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ อากาศจะหนาวกว่าปีที่แล้ว

     กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563

     อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20-21°ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 °ซ. (ค่าปกติ 19.9°ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.9 ซ.) สําหรับอุณหภูมิต่ําที่สุด 7-8 ซ. จะอยู่ บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ําที่สุดของกรุงเทพมหานคร 15-17 °ซ.

     ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด ส่วนใหญ่จะเริ่มครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563 – สําหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

blank

     ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่ง ตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และ หนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ สําหรับคลื่นลมใน ทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ลักษณะอากาศทั่วไป ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)

     ช่วงประมาณครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี อากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ทางตอนบน ของภาค สําหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงใน บางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ มีกําลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง

     ต้นเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นลงอีก โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้ง เทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบ ทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย

     ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศ ร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น ในตอนเช้า เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนลง ภาคใต้

     ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัด ชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะ น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งในบางแห่ง สําหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่น สูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดย จะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางช่วง ยังมี หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้

     ครึ่งหลังของเดือนมกราคมจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลง และจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุมแทน