อย่าเชื่อ อย่าแชร์ ข่าวปลอม “รัฐขอขึ้น VAT 8%”

616

อย่าเชื่อ อย่าแชร์ ข่าวปลอม “รัฐขอขึ้น VAT 8%”

มีข่าวปลอมเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ขอให้คนไทยเสียสละ ยอมให้รัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VATเป็น 8%” ขอย้ำว่าเรื่องดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62 ครม. เพิ่งจะมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 62 ออกไปอีก 1 ปี หรือให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

ที่มาจากเพจ ไทยคู่ฟ้า