มช. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ต้องแลกบัตรผ่านชั่วคราวทุกครั้ง

8059

มช. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ต้องแลกบัตรผ่านชั่วคราวทุกครั้ง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย จะต้องแลกบัตรผ่านชั่วคราวที่ประตูทางเข้าทุกครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยสามารถทำบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก ได้ที่เว็บไซต์ http://www.scmc.cmu.ac.th/login_option 

cNPNuZ.jpg
cNP4iu.jpg
cNPBII.jpg