ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนด “ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ” มีผล 17 ต.ค. 62 นี้

4365

ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนด “ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ” มีผล 17 ต.ค. 62 นี้

      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2562 โดยมีจุดที่น่าสนใจอยู่ในข้อที่ 10 ตามประกาศดังกล่าว โดยระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี ปลุกปั่น ยุยง หรืออาฆาตมาดร้าย” โดยข้อกำหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

อ่านประกาศเพิ่มเติม

cN5Aw8.jpg

Facebook Comments