‘พัชรวาท’ รองนายกรัฐมนตรี ห่วง “ฝุ่น PM2.5” ภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ ช่วงสงกรานต์ สั่งคุมเข้ม ดึงภาคธุรกิจเอกชนร่วมแก้ปัญหา

27

30 มี.ค. 67 – น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะออกมาร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง โดยพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างจริงจัง เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกัน จับกุมการเผาป่า และควบคุมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการจัดการป่า เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามมาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิ การสนับสนุนการก่อสร้างแนวกันไฟป่าเปียก การก่อสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น การสนับสนุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า ค่าฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจสนับสนุนโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์จากทาง BOI เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกบัตร กรณีโครงการลงทุนใหม่ เพิ่มวงเงินจากโครงการที่ได้รับยกเว้นอยู่เดิม วงเงินยกเว้นภาษีฯ 200% นับจากเงินลงทุนที่จ่ายจริงในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นตามที่ BOI กำหนด

“รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 โดยให้ทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ไปจนถึงระดับกรมต่าง ๆ ในส่วนกลาง และลงถึงระดับพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประชาชน และดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” น.ส.เกณิกา กล่าว