เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี 2567” อย่างยิ่งใหญ่ 7-17 เมษายน 2567 นี้

33

สงกรานต์เชียงใหม่ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนากว่า 728 ปี และสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ ในเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 67 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567” ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน 2567 เพื่อส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กับสถานที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ที่จะทำให้สุขใจกับวัฒนธรรมสุดล้ำค่า มีการจัดกิจกรรมที่เน้นวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นมนตร์เสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว และยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เข้าวัดทำบุญเสริมบารมีรับพรปีใหม่เมือง สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนากว่า 728 ปี

blank

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ อาทิ การจัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และสนุกสนานเล่นน้ำสงกรานต์ กับกิจกรรมถนนแห่งสายน้ำ สืบสานมหาสงกรานต์เชียงใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้เที่ยวกันอย่างปลอดภัยและเล่นสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม เป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันสร้างความประทับใจในเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567” ในครั้งนี้

ประมวลภาพ :

blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank