ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เห็นค้าน ประกาศเชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หวั่นกระทบ 2 เด้ง นักท่องเที่ยวหาย-ฝุ่นยังอยู่

39

18 มี.ค. 67 – นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ระบุว่า

“ณ 17 มี.ค. 67 ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและคนอาศัยอยู่เชียงใหม่ ครับ

แต่การที่มีผู้เสนอให้ ประกาศให้ จ.เชียงใหม่ เป็นเขตพื้นที่ฉุกเฉิน หรือประกาศเป็นพื้นที่ประสบ”ภัยพิบัติ” นั้น. กระผมขอเห็นค้านครับ

เพราะจะเป็นการซ้ำเติม เพิ่มปัญหาให้เชียงใหม่ครับ อาจส่งผลกระทบเลวร้าย เป็น 2 เด้ง เพราะว่า
1.ฝุ่นก็ยังไม่หาย กระทบสุขภาพ
2.แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายหมดเสียก่อนเมื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับ

ตัวเลขผู้โดยสารต่างประเทศ บินตรงเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 -16 มีค.67 รวม 52,416 คน อย่างน้อยก็มีเม็ดเงินเข้ามาให้คนเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เลี้ยงปากท้องทางตรง กว่า 1,000ล้านบาท ถ้าปิดเมือง หรือประกาศเขตฉุกเฉินไปแล้ว สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ,รถรับจ้าง และ มัคคุเทศก์ จะเป็นอย่างไร?

ผมเกรงว่าปัญหาจะบานปลาย เกิด NPL วนกลับมาอีกครับในนาม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่. ขอร้องอย่าปิดเมือง อย่าประกาศให้เชียงใหม่เป็นเขตภัยพิบัติ “ฉุกเฉิน” เลยครับ”