ทม.แม่เหียะ หวั่นพิษสุนัขบ้าระบาด เร่งฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ทั้งตำบล

22

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ทั้ง 10 หมู่บ้าน เร่งออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ จำนวน 1,700 ตัว ตั้งเป้าครอบคลุมทั้งตำบล

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ดำเนินการบูรณาการร่วมกับสมาชิกสภา, ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครปศุสัตว์ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ลงพื้นที่เร่งออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2567 ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ถึงแม้ปีนี้จะยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องเพราะโรคพิษสุนัขบ้าสามารถระบาดได้ทุกฤดูกาลไม่เฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจพบว่า ปัจจุบันในพื้นที่เมืองแม่เหียะ มีสุนัขและแมว ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน 1,700 ตัว โดยมีเป้าหมายฉีดให้ครบทุกตัว เว้นแต่ตัวที่ไม่สามารถฉีดได้เนื่องจากมีอาการป่วย และอายุยังไม่ถึงกำหนดการรับวัคซีน

424582_0.jpeg

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ได้นำสุนัข และแมวที่เลี้ยงไว้ หากหายป่วย หรืออายุครบกำหนด (3เดือน) มารับบริการฉีดวัคซีน กับเจ้าหน้าที่ ให้ครบทุกตัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แจ้งขึ้นทะเบียนด้วย เพื่อจะได้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร.0 5327 6491 หรือสมาชิกสภาและอาสาสมัครปศุสัตว์ ทุกหมู่บ้าน

424575_0.jpeg
424576_0.jpeg
424577_0.jpeg
424578_0.jpeg
424579_0.jpeg
424580_0.jpeg
424581_0.jpeg