จ.เชียงใหม่ ขอเชิญศาสนิกชน เข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ

119

จ.เชียงใหม่ ขอเชิญศาสนิกชน เข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ที่อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 5-8 มี.ค. 67 เวลา 08.00-18.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วิธีการเข้าสักการะ
-วิธีที่ 1 เข้ากราบสักการะภายในหอคำหลวง โดยเปิดรับบัตรคิวรอบเช้าเวลา 08.00 น. จำนวนไม่เกิน 3,000 คน และรอบบ่าย เวลา 12.00 น. จำนวนไม่เกิน 3,000 คน ณ บริเวณเต็นท์ลงทะเบียนวงเวียนราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
-วิธีที่ 2 สามารถเข้าสักการะ โดยเดินรอบหอคำหลวงภายในบริเวณที่จัดให้ โดยไม่ต้องรับบัตรคิวและไม่จำกัดจำนวน
และระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะ ซึ่งจะหยุดพักไม่อนุญาตให้ขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ บนหอคำหลวง และจะปิดการเข้าสักการะในเวลา 21.00 น.
888b414eb1abd7dac88.jpeg