มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “สุเทพ โพธิ์งาม” คว้าตำแหน่งศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง

58

23 ก.พ. 67 – เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Art&Culture Center ได้โพสต์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช 2567 โดยระบุว่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช 2567 เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน

โดยรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน มอบแด่ ศิลปิน ผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสาน เปี่ยมล้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดศาสตร์ศิลป์ จนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อแผ่นดินอีสาน ก่อคุณูปการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อแผ่นดินไทย

สำหรับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 3 ท่าน ได้แก่
1.นางสาวจินตนา เปี่ยมศิริ (จิตรกรรมร่วมสมัย)
2.นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา (หัตถกรรม)
3.นายภัฎ พลชัย (ประติมากรรม)

สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 ท่าน ได้แก่
1.นายปรีดา ปัญญาจันทร์ (วรรณกรรมเยาวชน)
2.นายไชยา วรรณศรี (วรรณกรรมร่วมสมัย)

สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 10 ท่าน ได้แก่
1.นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ (การแสดง)
2.นายบุญเสริม เพ็ญศรี (หมอลำกลอนทำนองอุบล)
3.นายสุเทพ โพธิ์งาม (นักแสดงตลก)
4.นางทองวัน ตรีสูน (หมอลำกลอนทำนองพุทไธสง)
5.นายศรชัย เมฆวิเชียร (นักร้องลูกทุ่ง)

6.นายบุญจัน ชูชีพ (หมอลำกลอนทำนองพุทไธสง)
7.นายเรืองยศ พิมพ์ทอง (เรียบเรียงเสียงประสาน)
8.นายธงชัย ประสงค์สันติ (ผู้จัดละคร)
9.นายพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (นักร้องเพลงเพื่อชีวิต)
10.นางเพชราภรณ์ กาละพันธ์ (หมอลำกลอนประยุกต์)

โดยจะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เม.ย.2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.3e9d653ba87e20e07.jpeg